Výsledky vyhľadávania

  1. SÍKELIOVÁ, Barbora. Vedeckotechnická spolupráca pri medzinárodnej socialistickej ekonomickej integrácii a jej finančný aspekt. In Finance a úvěr. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1979, 1979, roč. 29, č. 6, s. 365-374.
    článok

    článok