Výsledky vyhľadávania

 1. KOSORÍNOVÁ, Veronika. Tendencie vývoja daňovej politiky vo vybraných krajinách OECD : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 93 s.
  kniha

  kniha

 2. JUROVATÁ, Michaela. Analýza a komparácia daňového zaťaženia práce v krajinách EU : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 91 s.
  kniha

  kniha

 3. KRČMÁRIKOVÁ, Romana. Vybrané problémy odvodového zaťaženia : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 84 s.
  kniha

  kniha

 4. HYCOVÁ, Monika. Hodnotenie vplyvu daňovo-odvodovej politiky na trh práce z makroekonomického hľadiska : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 89 s.
  kniha

  kniha

 5. KRAK, Róbert. Hraničná a priemerná daňová sadzba rôznych príjmových skupín na trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 78 s.
  kniha

  kniha

 6. IHNATIŠIN, Peter. Odvody ako hlavný zdroj financovania verejnej sociálnej ochrany : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 73 s.
  kniha

  kniha

 7. BILICKÁ, Soňa. Daňový systém v SR v porovnaní s vybranými krajinami OECD : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 75 s.
  kniha

  kniha

 8. KROPUCH, Michal. Daňový klin ako nástroj vyjadrenia daňovo-odvodového zaťaženia práce z mikroekonomického hľadiska : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 62 s.
  kniha

  kniha

 9. RJAPOŠOVÁ, Katarína. Zdaňovanie príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2010. 52 s.
  kniha

  kniha

 10. BIČIANOVÁ, Hana. Vývoj daňového systému v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2010. 52 s.
  kniha

  kniha