Výsledky vyhľadávania

 1. LITTVOVÁ, Veronika. The Slovak republic regional development through cluster iniciative. In Creative and knowledge society : international scientific journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2014. ISSN 1338-4465, 2014, č. 2, s. 35-45.
  článok

  článok

 2. MAJTÁN, Štefan - LITTVOVÁ, Veronika. Profesia znalca v USA. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1335-809X, 2011, roč. 16, č. 1, s. 43-46.
  článok

  článok

 3. LITTVOVÁ, Veronika. Znalecká činnosť v oblasti finančných služieb a bankovníctva. In Ekonomické a manažérske aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov I. : zborník statí mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2840-5, s. 17-23.
  článok

  článok

 4. LITTVOVÁ, Veronika. Komparácia modelov ohodnocovania vo vybraných ekonomikách. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2009. ISSN 1335-809X, 2009, roč. 14, č. 4, s. 44-49.
  článok

  článok