Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 14  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0024645 xpca^"
 1. RATKOVSKÁ, Gabriela. Dopady svetovej finančno-hospodárskej krízy na územné subjekty. In Alternatívne riešenia vo sfére medzinárodného marketingu : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA č. 1/0803/10 Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV na roky 2010-2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3297-6, s. 96-109.
  článok

  článok

 2. RATKOVSKÁ, Gabriela - ZORKÓCIOVÁ, Otília. Vybrané aspekty budovania imidžu územných subjektov. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th international scientific conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1583-0, s. 311-316. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 3. RATKOVSKÁ, Gabriela. Vybrané metódy hodnotenia imidžu územných subjektov. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 430-436. VEGA 1/0803/10 "Fundamentálne príčiny hospodárskej krízy, jej dosahy na ekonomiku Slovenska ako členskej krajiny EU so zameraním na alternatívne riešenia vo sfére medzinárodných marketingových stratégií podnikateľských subjektov".
  článok

  článok

 4. RATKOVSKÁ, Gabriela. Syntéza vybraných prístupov ku kategorizácii dimenzií CI. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6, s. 415-420. VEGA 1/ 0803/10.
  článok

  článok

 5. ZORKÓCIOVÁ, Otília - RATKOVSKÁ, Gabriela. Historické medzníky budovania corporate identity. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 682-687. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 6. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. [Podnikateľské stratégie v medzinárodnom marketingu]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 12, s. 613-615. Recenzia na: Podnikateľské stratégie v medzinárodnom marketingu : vedecká monografia k záverečnej oponentúre grantu VEGA číslo 1/4562/07 (ev. č. 196) Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV na roky 2007-2009 / Otília Zorkóciová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2935-8.
  článok

  článok

 7. ZORKÓCIOVÁ, Otília et al. Podnikateľské stratégie v medzinárodnom marketingu : vedecká monografia k záverečnej oponentúre grantu VEGA číslo 1/4562/07 (ev. č. 196) Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV na roky 2007-2009. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 294 s. [19,986 AH]. VEGA 1/4562/07. ISBN 978-80-225-2935-8. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 4]
 8. ZORKÓCIOVÁ, Otília - RATKOVSKÁ, Gabriela. Osobitosti a cieľové subjekty späté s procesom budovania corporate identity nefiremných subjektov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 143-162. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 9. RATKOVSKÁ, Gabriela. Corporate identity ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti nefiremných subjektov. In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3, s.186-191.
  článok

  článok

 10. RATKOVSKÁ, Gabriela. Národná značka, logo a slogan ako prvky prezentácie Slovenska v zahraničí. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 268-272. VEGA 1/4562/07.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.