Výsledky vyhľadávania

 1. VOZAFOVÁ, Lucia. Vplyv univerzity na vybraný región : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2012. 44 s.
  kniha

  kniha

 2. KOPKOVÁ, Katarína. Vplyv univerzity na vybraný región : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2011. 56 s.
  kniha

  kniha

 3. REPKOVÁ, Anna. Nástroje environmentálnej politiky v podmienkach EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha

 4. BULKOVÁ, Tatiana. Vplyv firmy na vybraný región : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2011. 45 s.
  kniha

  kniha

 5. KVASNICA, Marián. Decentralizácia zdravotníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2011. 53 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠVECOVÁ, Natália. Regionálne rozvojové agentúry a región : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2011. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. PREKOPOVÁ, Martina. Vplyv technologického rozvoja regiónu na životné prostredie : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2011. 51 s.
  kniha

  kniha

 8. PAPP, Dávid. Vplyv firmy na regionálny rozvoj : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2011. 33 s.
  kniha

  kniha

 9. FLEISCHER, Martin. Decentralizácia zdravotníctva v SR : bakalárska práca. Škol. Michal Štofko. Bratislava, 2010.
  kniha

  kniha

 10. JAMRICH, Tomáš. Regionálne rozvojové agentúry a ich úloha v regionálnom rozvoji : bakalárska práca. Škol. Michal Štofko. Bratislava, 2010. 49 s.
  kniha

  kniha