Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁK, Štefan - ŠTOFKO, Michal. Lokálne ekonomické vplyvy veľkých športových udalostí: prípadová štúdia MS 2011 v ľadovom hokeji v Bratislave. - Registrovaný: Web of Science. In Geografie. - Praha : Česká geografická společnost. ISSN 1212-0014, 2016, roč. 121, č. 4, s. 591-611.
  článok

  článok

 2. REHÁK, Štefan - ŠTOFKO, Michal. Lokálne ekonomické vplyvy MS 2011 v ľadovom hokeji v Bratislave. In Zborník z prvého česko-slovenského workshopu mladých ekonómov v Belušských Slatinách 2012 : Belušské Slatiny 5. 10. 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3498-7, s. [1-15]. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. TVRDOŇ, Jozef - CHOVANEC, Martin - ŠTOFKO, Michal. Podporná politika v podmienkach vybraných typov regiónov. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1336-5452, 2012, roč. 9, č. Mimoriadne číslo, s. 1-8. VEGA 1/0871/08. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2012/mimoriadne_-_special_iss./>
  článok

  článok

 4. TVRDOŇ, Jozef - CHOVANEC, Martin - ŠTOFKO, Michal. Inštitucionálny kontext podpornej politiky vo vidieckych regiónoch. In Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj malých měst a venkovských regionů v České republice : mezinárodní vědecká konference konaná dne 9. listopadu 2011 v Kutné Hoře. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN 978-80-261-0094-2, s. 91-108 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.fek.zcu.cz/doc/svrr/P3%20Je%C5%BEek_Ka%C5%88ka%20Konkurenceschopnost%20a%20udr%C5%BEiteln%C3%BD%20rozvoj%20mal%C3%BDch%20m%C4%9Bst%20a%20venkov%20region%C5%AF.pdf>
  článok

  článok

 5. ŠTOFKO, Michal. Dopadové štúdie a regionálny rozvoj : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2011. 102 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. BUČEK, Milan et al. Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky : záverečná správa o riešení projektu : doba riešenia 9/2008 - 6/2011. Bratislava, 2011. 8 s. APVV-0230-07.
 7. REHÁK, Štefan - ŠTOFKO, Michal. Štrukturálne zmeny regiónov SR: regionálna špecializácia a priestorová koncentrácia. In Region direct : the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2011. ISSN 1337-8473, 2011, roč. 4, č. 2, s. 4-23.
  článok

  článok

 8. REDIPE. Konferencia. Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE) : zborník príspevkov z konferencie k výsledkom výskumu regionálnych dimenzií znalostnej ekonomiky : Bratislava, 20. mája 2011 [elektronický zdroj]. Editori Jana Parízková, Tomáš Černěnko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [110 s.]. APVV 0230-07. ISBN 978-80-225-3214-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. PÁSTOR, Rudolf et al. Vývoj IKT sektora v Bratislavskom regióne. In Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE) : zborník príspevkov z konferencie k výsledkom výskumu regionálnych dimenzií znalostnej ekonomiky : Bratislava, 20. mája 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3214-3, s. [1-18]. APVV-0230-07.
  článok

  článok

 10. BUČEK, Milan et al. Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky (REDIPE). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 379 s. [26,042 AH]. APVV 0230-07. ISBN 978-80-225-3239-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]