Výsledky vyhľadávania

 1. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Sociálne siete v kontexte edukačného procesu. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 10, s. 25-27.
  článok

  článok

 2. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Výskyt šikanovania u žiakov základných a stredných škôl. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1336-9849, 2014, roč. 9, č. 2, s. 13-15.
  článok

  článok

 3. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Psychohygiena a jej význam pre život človeka : kvalitné medziľudské vzťahy nielen v škole. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl a školských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1336-9849, 2012, č. 3, s. 20-22.
  článok

  článok

 4. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Rodina - primárna výchovná inštitúcia : ...spojnica medzi jedincom a spoločnosťou. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849, 2010, č. 3, s. 17-20.
  článok

  článok

 5. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Šikanovanie ako sociálno-patologický jav : včasným riešením predchádzať následkom. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849, 2010, č. 12, s. 28-31.
  článok

  článok

 6. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Úlohy zástupcu riaditeľa školy - poradné orgány podieľajúce sa na vnútornom riadení školy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1336-9849, 2009, č. 3, s. 2-7.
  článok

  článok

 7. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Miesto voľného času v živote detí a mládeže. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1336-9849, 2009, č. 6, s. 26-28.
  článok

  článok

 8. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Hodnotová orientácia žiakov staršieho školského veku. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1336-9849, 2009, č. 10, s. 17-20.
  článok

  článok

 9. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Autorita a jej miesto vo výchovnom procese : autorita sa nededí, ale buduje. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1336-9849, 2009, č. 11, s. 14-18.
  článok

  článok

 10. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Pracovná porada pedagogických zamestnancov : účelne, efektívne, cieľovo. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1336-9849, 2009, č. 7-8, s. 2-5.
  článok

  článok