Výsledky vyhľadávania

 1. MAJERNÍK, Milan et al. Environmentálno-ekonomická efektívnosť implementácie environmentálneho manažérstva podľa EMAS III. In Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2019. International Scientific Conference. Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2019 : Proceedings of the 22. International Scientific Conference, Herlany Historical Spa, November 19th-20th, 2019. - Košice : Technical University of Košice, 2019. ISBN 978-80-553-3422-6, pp. 96-112 online. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. STRIČÍK, Michal et al. Potential of Using Renewable Energy Sources for the Electricity Production in Vojany Thermal Power Plant. In ESPM 2018. International Scientific Worskshop Engineering Sciences and Production Management. Engineering Sciences and Production Management 2018 : Proceedings from the International Scientific Workshop, 17.-18.1.2019, (Tatranská Lomnica, Slovakia). - Košice : Pro Enviro, 2019. ISBN 978-80-89721-45-0, s. 63-70. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok

 3. HARGAŠ, Marek et al. Vyhľadávanie informácií v rôznych domácich a zahraničných databázach. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4678-2, s. 72-93 online.
  článok

  článok

 4. DUGAS, Jaroslav - TARČA, Alexander - ZÁVADSKÝ, Cyril. The File Office Programs Microsoft Office - Place in Pc Software, Development, Structure, Focus of Individual Programs. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4678-2, s. 133 online.
  článok

  článok

 5. FERENCZ, Vojtech et al. Implementation of BI Tools in Enterprises. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4678-2, s. 136 online.
  článok

  článok

 6. HARGAŠ, Marek et al. Searching for Information in Various Domestic and Foreign Databases. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4678-2, s. 140 online.
  článok

  článok

 7. KLAPÁKOVÁ, Katarína et al. Business Intelligence Components. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4678-2, s. 144 online.
  článok

  článok

 8. BOSÁK, Martin et al. Mažérstvo výroby - teória a prax. Recenzenti: Jozef Kováč, Marina Khayrullina. 1. vydanie. Košice : Gamajun, 2019. [265 s.] [13,2 AH]. ISBN 978-80-973219-2-5.
 9. DUGAS, Jaroslav - TARČA, Alexander. Anti-Filtering and Anti-Virus Tools. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Iprovement IX. (2019) : Reviewed Proceedings of Posts from an IX. International Scientific Conference. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4676-8, p. 84 CD-ROM. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 10. TARČA, Alexander - DUGAS, Jaroslav. Archivácia dát v informačných systémoch. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 169-176 CD-ROM. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok