Výsledky vyhľadávania

 1. ŠIMO, Michal. Odhaľovanie kartelov pri tendroch s využitím ekonomickej analýzy : diplomová práca. Školiteľ: Peter Silanič. Bratislava, 2015. 58 s.
  kniha

  kniha

 2. KMOŠKO, Ján. Neprimerane vysoké ceny ako praktika zneužívania dominantného postavenia na trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Silanič. Bratislava, 2015. 42 s.
  kniha

  kniha

 3. KURUC, Peter. Aplikácia Taylorovho pravidla : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Silanič. Bratislava, 2013. 43 s.
  kniha

  kniha

 4. MELIŠKOVÁ, Eva. Formy regulácie a ich špecifiká : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Silanič. Bratislava, 2013. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. SILANIČ, Peter. Aplikácia modelu IS-LM v podmienkach SR za roky 1999 až 2007 a prognóza zmien po vstupe do Eurozóny : diplomová práca. Škol. Pavol Vincúr. Bratislava, 2009. 65 s.
  kniha

  kniha