Výsledky vyhľadávania

 1. SILANIČ, Peter. Regulácia na nesprávnej strane. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 3, s. 12-13 online.
  článok

  článok

 2. LÁBAJ, Martin et al. Market Structure and Competition in the Healthcare Industry. In European Journal of Health Economics. - Berlin : Springer. ISSN 1618-7601, 2018, vol. 19, no. 8, pp. 1087-1110 online. ITMS 26140230005, 2014-10-15-005.
  článok

  článok

 3. LÁBAJ, Martin et al. Market Structure and Competition in Transition: Results from a Spatial Analysis. In Applied Economics. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4283, 2018, vol. 50, no. 15, pp. 1694-1715 online. Austrian National Bank (OeNB) Anniversary Fund [16016], European Union OP Education [26140230005].
  článok

  článok

 4. LÁBAJ, Martin et al. Market structure and competition in transition: results from a spatial analysis [elektronický zdroj]. 1st ed. Wien : WU Vienna University of Economics and Business, 2016. online [40 s., 43 NS]. Department of Economics Working Paper, No. 218.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. SILANIČ, Peter - NEMCOVÁ, Edita. Vertikálne dohody a ich vplyv na hospodársku súťaž v EÚ. In Economic policy in the European Union member countries. International scientific conference. Economic policy in the European Union member countries : Conference proceedings of the 13th International scientific conference, september 2-4, 2015, Karolinka, Czech Republic. - Ostrava : Faculty of Economics, VSB - Technical University of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3796-3, pp. 592-602 online. VEGA 2/0010/14.
  článok

  článok

 6. KUBALA, Jozef - LÁBAJ, Martin - SILANIČ, Peter. Štrukturálne väzby v slovenskej ekonomike v roku 2010: identifikácia kľúčových odvetví. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 8, s. 795-816. VEGA 1/0313/14, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. SILANIČ, Peter - ŠIŠKOVIČOVÁ, Alžbeta. Efektívnosť regulácie v podmienkach slovenského plynárenstva. In EAPG working paper series. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra hospodárskej politiky, 2014. ISSN 1338-2632, 2014, no. 10, s. 2-19.
  článok

  článok

 8. LUPTÁČIK, Mikuláš et al. Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia v krajinách EÚ : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0906/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2014. Oponenti: Vladimír Mlynarovič, Margaréta Halická. Bratislava, 2014. 12 s. VEGA 1/0906/12. ISBN [nemá].
 9. LÁBAJ, Martin et al. Market structure in transition: entry and competition in Slovakia. In Working papers. - Bratislava : University of Economics in Bratislava. ISSN 1339-0430, 2014, no. 5, pp. 2-21 online.
  článok

  článok

 10. SILANIČ, Peter. Hodnotenie eko-efektívnosti pomocou DEA modelov - dvojkroková metóda. In Economic analysis & policy group : working paper series. - Bratislava : o.z. SOLIM, 2013. ISSN 1338-2632, 2013, wP No. 8, s. 2-29. VEGA 1/0421/11, VEGA 1/0906/12.
  článok

  článok