Výsledky vyhľadávania

 1. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. "Europeniaze" pre slovenské subjekty. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2011. ISSN 1336-9857, máj 2011, č. 5, s. 13.
  článok

  článok

 2. VALACHOVIČOVÁ, Viktória - ORFÁNUS, Dominik. Novodobí piráti. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2011. ISSN 1335-0684, 21. apríla 2011, roč. 21, č. 16, s. X.-XII.
  článok

  článok

 3. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Inteligentná energia pre Európu. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2011. ISSN 1336-9857, marec 2011, č. 3, s. 16.
  článok

  článok

 4. VALACHOVIČOVÁ, Viktória - VANHEUSDEN, Koen. Normy reagujú na vývoj trhu. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2011. ISSN 1336-9857, február 2011, č. 2, s. 34-35.
  článok

  článok

 5. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Riziká a ich poisťovanie s dôrazom na aktualizované poistné klauzuly LMA/IUA z roku 2009. In Moderné stratégie riadenia rizík v globálnych zásobovacích reťazcoch v podmienkach slovenských podnikov (komparatívna analýza, benchmarking) : zborník príspevkov riešiteľov projektu mladých vedeckých pracovníkov číslo 2316071. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3268-6, s. 19-25.
  článok

  článok

 6. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Nové pravidlá medzinárodného dodania hmotného tovaru - INCOTERMS 2010. In Železničná doprava a logistika : elektronický odborný časopis o železničnej doprave a preprave, logistike a manažmente. - Žilina : Katedra železničnej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISBN 1336-7943, 2011, roč. 7, č. 1, s. 19-28. Dostupné na : <www.zdal.uniza.sk>
  článok

  článok

 7. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Obchodná doložka ovplyvňuje priebeh ďalších vzťahov. In Transport a logistika : mesačník pre dopravu, zasielateľstvo, logistiku a veľkoobchod. - Bratislava : LUXUR, 2011. ISSN 1338-3809, 2011, roč. 13, č. 3, s. 79.
  článok

  článok

 8. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Nová výzva na predkladanie projektov v programe Inteligentná energia - Európa (IEE). In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 3, s. 32-33.
  článok

  článok

 9. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Aktualizované obchodné podmienky - INCOTERMS R 2010. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 3, s. 42-45.
  článok

  článok

 10. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. INCOTERMS 2010 - zmeny a praktické dôsledky pre podnikateľov. In [Seminár k témam INCOTERMS 2010, program UNITAS] : Bratislava, Pálffyho palác, 8. marec 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovensko-rakúska obchodná komora, 2011. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.sohk.sk/new/media/INCOTERMS.pdf>
  článok

  článok