Výsledky vyhľadávania

  1. ČIŽMÁRIK, Ján. Priemyselná politika SR v kontexte hospodárskej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Ján Lukáčik. Bratislava, 2011. 63 s.
    kniha

    kniha

  2. ČIŽMÁRIK, Ján. Priemyselná politika ako nástroj hospodárskej politiky : bakalárska práca. Škol. Ján Lukáčik. Bratislava, 2009. 38 s.
    kniha

    kniha