Výsledky vyhľadávania

 1. BODZSÁROVÁ, Veronika. Zelené informačné technológie. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011. - Bratislava : crr.sk, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 41-47.
  článok

  článok

 2. BODZSÁROVÁ, Veronika. Riadenie vzťahov so zákazníkmi v programe Omega. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-9.
  článok

  článok

 3. BODZSÁROVÁ, Veronika. CRM - krok k zákazníkom. In Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2915-0.
  článok

  článok