Výsledky vyhľadávania

  1. BAJDICH, Andrej. Viacrozmerná analýza zamestnanosti, vzdelanosti a príjmov v high-tech odvetviach krajín EÚ. In Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2848-1, s. 124-137.
    článok

    článok

  2. BAJDICH, Andrej. Zamestnanosť, vzdelanosť a príjmy v high-tech odvetviach krajín EÚ. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 7, s. 238-242. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0087858/fss0708.pdf>
    článok

    článok