Výsledky vyhľadávania

 1. MARTON, Imrich. Súčasné spotrebiteľské trendy vo vybranom odvetví a ich vplyv na marketingové stratégie firiem : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Šášiková. Bratislava, 2014. 63 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠKODOVÁ, Lenka. Miesto emócií v marketingovej komunikačnej politike produktov a služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Šášiková. Bratislava, 2014. 94 s.
  kniha

  kniha

 3. ĎURIŠKOVÁ, Dominika. Vplyv emócií na spotrebiteľské správanie : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Šášiková. Bratislava, 2014. 73 s.
  kniha

  kniha

 4. GAJDOŠÍKOVÁ, Dominika. Interkultúrne rozdiely a ich vplyv na medzinárodnú stratégiu firmy : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Šášiková. Bratislava, 2013. 58 s.
  kniha

  kniha

 5. PAVOLKOVÁ, Natália. Koncept lovemarks a jeho význam v medzinárodnom marketingu firiem : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Šášiková. Bratislava, 2013. 71 s.
  kniha

  kniha

 6. MALEJČIKOVÁ, Veronika. Súčasné trendy spotrebiteľského správania ovplyvnené prebiehajúcou hospodársko-politickou situáciou : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Šášiková. Bratislava, 2013. 60 s.
  kniha

  kniha

 7. JAŠOVÁ, Magdaléna. Marketingový plán vybranej firmy zaoberajúcej sa predajom bioproduktov : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Šášiková. Bratislava, 2012. 63 s.
  kniha

  kniha

 8. KIZÁKOVÁ, Jana. Najnovšie trendy v medzinárodnej marketingovej komunikácii : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Šášiková. Bratislava, 2012. 57 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Vplyv kultúry na zmeny spotrebiteľského správania podmieňujúceho zmeny medzinárodného marketingu firiem : bakalárska práca. Škol. Gabriela Ratkovská. Bratislava, 2009. 82 s.
  kniha

  kniha