Výsledky vyhľadávania

 1. Dny práva 2018 : sborník z konference; Část V.: Interakce práva a ekonomie. Editors: Eva Tomášková, Damian Czudek, Jiří Valdhans. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2019. online 259 s. ISBN 978-80-210-9327-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Korea. Paris : OECD, 2018. 180 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-korea_9789264307773-en> ISBN 978-92-64-30776-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. My region, my Europe, our future : seventh report on economic, social and territorial cohesion. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 218 s. Regional and urban policy. ISBN 978-92-79-71840-3. ISSN 2529-6736. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Better policies for sustainable development 2016 : a new framework for policy coherence. Paris : OECD, 2016. 291 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/better-policies-for-sustainable-development-2016_9789264256996-en> ISBN 978-92-64-25697-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Better policies for development 2015 : policy coherence and green growth. Paris : OECD, 2015. 168 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/better-policies-for-development-2015_9789264236813-en> ISBN 978-92-64-23680-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. MCCANN, Philip. The regional and urban policy of the European Union : cohesion, results-orientation and smart specialisation. Cheltenham : Edward Elgar, 2015. xiii, 286 s. New horizons in regional science. ISBN 978-1-78347-950-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. RADVANSKÝ, Marek. Možnosti analyzovania vplyvu kohéznej politiky na regióny a trh práce SR : ekonometrický prístup. Recenzenti: Oto Hudec, Marián Goga, Menbere Workie Tiruneh. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2014. 147 s. APVV-0541-10. ISBN 978-80-7144-218-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. BAUN, Michael J. - MAREK, Dan. Cohesion policy in the European Union. London : Palgrave / Macmillan Education, 2014. xiii, 257 s. The European Union series. ISBN 978-0-230-30313-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Eurostat regional yearbook 2014. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014. 329 s. Eurostat statistical books. ISBN 978-92-79-38898-9. ISSN 1830-9674. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. Investment for jobs nad growth : promoting development and good governance in EU regions and cities : sixth report on economic, social and territorial cohesion. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014. xxxvi, 295 s. Regional and urban policy. Dostupné na : <http://bookshop.europa.eu/en/investment-for-jobs-and-growth-pbKN0214063/> ISBN 978-92-79-35489-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]