Výsledky vyhľadávania

 1. BŘEŇ, Jan - ZEMAN, Tomáš - URBAN, Rudolf. Possible Social, Economic and Security-Political Causes of Terrorism: View of Experts from the Czech Republic. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 46-49.
  článok

  článok

 2. URBAN, Roman - ŠTĚPÁNEK, Lukáš - URBAN, Rudolf. Využitie alternatívneho prístupu pri hodnotení rizík. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 3, s. 352-362.
  článok

  článok

 3. KRČ, Miroslav - URBAN, Rudolf. Teoretické a metodologické východiska analýzy vlivu vojenských výdajů na ekonomický vývoj. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 1, s. 45-60.
  článok

  článok