Výsledky vyhľadávania

 1. DAŇHEL, Jaroslav. Aktuální stav řízení rizik a regulace bankovnictví. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 4, s. Recenzia na: Rizika bank a jejich regulace / Naďa Blahová. 1. vydání. - Osnice : Ekopress, 2018. - ISBN 978-80-87865-47-7.
  článok

  článok

 2. BLAHOVÁ, Naďa - BRŮNA, Karel. Omezení nabídky úvěru solventní otevřené ekonomiky v rámci implementace kapitálových požadavků Basel III. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 2, s. 141-160.
  článok

  článok

 3. BLAHOVÁ, Naďa - BRŮNA, Karel. Ekonomické a regulatorní podmínky řízení likvidity v bankovním sektoru ČR v kontextu aplikace poměru likvidního krytí. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 6, s. 689-713.
  článok

  článok

 4. BLAHOVÁ, Naďa. Externí rating a otázky regulace. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISSN 1336-8818, 2009, roč. 6, č. 1, s. 5-16.
  článok

  článok