Výsledky vyhľadávania

 1. SANDTNER, Lucia. Príjmy plynúce poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 3, s. 34-42.
  článok

  článok

 2. MALÁKOVÁ, Kateřina - ŠÍDLO, Luděk - BĚLOBRÁDEK, Jan. Region, věk a dostupnost zdravotních služeb: případ všeobecného lékařství v Česku. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1805-2991, 2020, roč. 62, č. 1, s. 14-26.
  článok

  článok

 3. TICHÝ, Miroslav. Preventívne a ochranné služby poskytované zamestnávateľovi. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 9, s. 54-56.
  článok

  článok

 4. PRIESOL, Richard. Impact of Population Ageing on Health Services: a Case Study for Slovakia. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019. ISSN 1336-7420, 2019, roč. 15, č. 2, s. 18-30.
  článok

  článok

 5. BEJTKOVSKÝ, Jiří. Využívání tradičních metod a nástrojů náboru a E-recruitmentu zaměstnanci generace Baby Boomers, Generace X, Generace Y a Generace Z u vybraných poskytovatelů zdravotních služeb v České republice. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2018. ISSN 1212-415X, 2018, roč. 18, č. 4, s. 17-28.
  článok

  článok

 6. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Pracovná zdravotná služba. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 1, s. 58-60.
  článok

  článok

 7. BEJTKOVSKÝ, Jiří. Řízení lidských zdrojů u vybraných poskytovatelů zdravotních služeb v České republice v kontextu současných moderních personálních trendů. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2017. ISSN 1212-415X, 2017, roč. 17, č. 4, s. 5-18.
  článok

  článok

 8. ČOLLÁK, Mikuláš. Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 12-19.
  článok

  článok

 9. Naše opatrenia budú bolieť. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 13. októbra 2016, roč. 26, č. 41, s. 30-33.
  článok

  článok

 10. HUNKOVÁ, Mária. Mýtus o bezplatnom zdravotníctve sa rúca. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 11. augusta 2016, roč. 26, č. 32, s. 10-13.
  článok

  článok