Výsledky vyhľadávania

 1. GUNAWARDANE, Gamini. Modern Health Care Marketing. Singapore : World Scientific Publishing, 2020. 496 s. ISBN 9789813279513. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Enterprise and Competitive Environment 2019. Annual International Conference. Enterprise and Competitive Environment 2019 : Abstracts of the 22nd Annual International Conference, March 21–22, 2019, Mendel University, (Brno, Czech Republic). 1st Edition. Brno : Mendel University in Brno, 2019. online 73 s. ISBN 978-80-7509-654-8.
  Enterprise and Competitive Environment 2019

  elektronická kniha

 3. Trendy v manažmente a ekonomike z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia : recenzovaný zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Michal Adamišin. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. CD-ROM 179 s. 1. etapa projektu: Inovatívne prístupy v riadení zdravotníckych organizácií. ISBN 978-80-7556-042-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Reforming ISSSTESON’s Public Procurement for Sustainability. Paris : OECD, 2019. 163 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/reforming-isssteson-s-public-procurement-for-sustainability_a6ee30a8-en> ISBN 978-92-64-34630-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Health for Everyone? : Social Inequalities in Health and Health Systems. Paris : OECD, 2019. 187 s. OECD Health Policy Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-for-everyone_3c8385d0-en> ISBN 978-92-64-73160-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Second Public Procurement Review of the Mexican Institute of Social Security (IMSS) : Reshaping Strategies for Better Healthcare. Paris : OECD, 2018. 236 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/second-public-procurement-review-of-the-mexican-institute-of-social-security-imss_9789264190191-en> ISBN 978-92-64-19017-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Care Needed : Improving the Lives of People with Dementia. Paris : OECD, 2018. 157 s. OECD Health Policy Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/care-needed_9789264085107-en> ISBN 978-92-64-08509-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. OECD Reviews of Health Systems: Kazakhstan 2018. Paris : OECD, 2018. 217 s. OECD Reviews of Health Systems. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-health-systems-kazakhstan-2018_9789264289062-en> ISBN 978-92-64-28905-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. FERNSTAT 2018: F[inance] - E[conomics] - R[egions] - N[otions]. Conference Proceedings. FERNSTAT 2018: F[inance] - E[conomics] - R[egions] - N[otions] : Conference Proceedings, 20 June 2018, (Častá-Papiernička, Slovakia). Reviewers: Mária Kanderová, Alena Kaščáková ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. 59 s. ISBN 978-80-88946-84-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Economic and Social Development. International Scientific Conference - XVIII International Social Congress (ISC-2018). Economic and Social Development : Book of Proceedings - 34th International Scientific Conference on Economic and Social Development, XVIII International Social Congress (ISC-2018), Moscow, 18-19 October 2018. Review Committee: Marina Klacmer Calopa, Ana Aleksić. 1st Edition. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency ... [et al.], 2018. online 955 s. ISSN 1849-7535.
  elektronická kniha

  elektronická kniha