Výsledky vyhľadávania

 1. Dny práva 2017 [elektronický zdroj]. Část III. Stabilita a stabilizace podnikatelského prostředí. Recenzenti: Damian Czudek, Kristýna Fronc Chalupecká ... [et al.]. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. online 392 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-8974-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Konference doktorandů. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů : recenzovaný sborník příspěvků z 5. ročníku konference doktorandů na na Vysoké škole finanční a správní, 16. května 2018, (Praha, Česká republika) [elektronický zdroj]. Editor: Mojmír Helísek. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Vysoké školy finanční a správní, 2018. online 186 s. ISBN 978-80-7408-181-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : Proceedings : 11th International Scientific Conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. Part I., II., III. Reviewed by: Miroslav Čulík ... [et al.]. 1st edition. Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2017. online [958 s.]. ISBN 978-80-248-4139-7. ISSN 2336-162X.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. Reviewed by: Dana Dluhošová, Zdeněk Zmeškal. 1st ed. Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. CD-ROM [1450 s.]. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Financial management of firms and financial institutions

  elektronická kniha


 5. Financial stability review [elektronický zdroj]. May 2015. Frankfurt am Main : European Central Bank, 2015. online [154 s.]. Dostupné na : <http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:QBXU15001:EN> ISSN 1830-2025.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 9th international scientific conference : 9th - 10th september 2013, [Ostrava - Mariánské hory, Czech Republic] [elektronický zdroj]. Reviewed by Dana Dluhošová, Zdeněk Zmeškal. 1st ed. Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2013. CD-ROM [1115 s.]. ISBN 978-80-248-3172-5. ISSN 2336-162X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. ROLLAND, Gail. Market players : a guide to the institutions in today's financial markets [elektronický zdroj]. Chichester : Wiley, 2011. online [xxvi, 342 p.]. Dostupné na : <http://web.ebscohost.com/ehost/results?sid=826b62db-be69-4dee-84be-8b932c8280bc%40sessionmgr13&vid=24&hid=26&bquery=Market+Players+%3a+a+guide+%22to%22+the+institutions+%22in%22+today%27s+financial+markets&bdata=JmRiPW5sZWJrJmxhbmc9Y3MmdHlwZT0wJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d> ISBN 978-0-470-97687-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. ENGELEN, Ewald. After the great complacence : financial crisis and the politics of reform [elektronický zdroj]. Oxford : Oxford University Press, 2011. online [xiv, 281 p.]. Dostupné na : <http://web.ebscohost.com/ehost/results?sid=705becd5-23e7-4d67-9221-1b7010cf324e%40sessionmgr10&vid=13&hid=21&bquery=After+the+Great+Complacence&bdata=JmRiPW5sZWJrJmxhbmc9Y3MmdHlwZT0wJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d> ISBN 978-0-191-61814-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha