Výsledky vyhľadávania

 1. IISES 2017. International academic conference. Proceedings of the 32nd international academic conference : Geneva, Switzerland, 27. - 30. june 2017 [elektronický zdroj]. Reviewers: M. Angeles Caraballo ... [et al.]. 1st ed. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2017. online [460 s.]. Dostupné na : <http://www.iises.net/proceedings/32nd-international-academic-conference-geneva/front-page> ISBN 978-80-87927-39-7. ISSN 2336-5617.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 8.-10.9.2016 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. CD-ROM [30 s.]. VEGA 1/0708/14. ISBN 978-80-225-4294-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Nové trendy v manažmente a marketingu 2016

  elektronická kniha

 3. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : „1989 a 25 rokov po...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : „1989 a 25 rokov po...“ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. – 24. apríla 2015 v Poprade [elektronický zdroj]. Editori: Anton Lisnik, Katarína Greňová, Marián Ambrozy. 1. vyd. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015. online [1055 s.]. GAPF 4/02/2014. ISBN 978-80-561-0246-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Ekonomika a manažment podnikov 2013. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika a manažment podnikov 2013 : zborník vedeckých prác : 8. medzinárodná vedecká konferencia : 19. – 20. september 2013, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika [elektronický zdroj]. Recenzenti vedeckých prác Anna Šatanová, Josef Drábek. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013. CD-ROM [381 s.]. VEGA 1/0268/13, VEGA 1/0089/11, IPA 11/2013. ISBN 978-80-228-2565-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Trendy v podnikání 2013. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2013 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 14. - 15. listopadu 2013 [elektronický zdroj]. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. CD-ROM [750 s.]. ISBN 978-80-261-0321-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. V.I.P. (Výskum, vývoj a implementácia nástrojov IMS v podnikoch SR) : recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektu MVP č. I-13-112-00 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [71 s.]. MVP I-13-112-00. ISBN 978-80-225-3792-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha