Výsledky vyhľadávania

  1. OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector. Paris : OECD, 2018. 188 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-in-the-garment-and-footwear-sector_9789264290587-en> ISBN 978-92-64-29057-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Extended producer responsibility : updated guidance for efficient waste management. Paris : OECD, 2016. 288 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/extended-producer-responsibility_9789264256385-en> ISBN 978-92-82-25629-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. PONGRÁCZ, Eva et al. Sociálna ekonomika. Recenzenti: Gabriela Korimová, Peter Sika. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 184 s. VEGA 1/0112/13. ISBN 978-80-225-4138-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 2]
  4. URBAN, Jan. Ekonomie bez mýtů a iluzí : co říká pravice a levice a jak je to doopravdy. Praha : Grada Publishing, 2014. 208 s. ISBN 978-80-247-4132-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  5. STEINER, John F. - STEINER, George A. Business, government and society : a managerial perspective, text and cases. 13th internat. student ed. New York : McGraw-Hill/Irwin, 2014. xvi, 696 s. ISBN 978-1-259-00945-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. DUBCOVÁ, Gabriela. Signifikantné atribúty štandardizácie zodpovedného podnikania v slovenskej ekonomike : habilitačná prednáška : odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Bratislava, 2014. 125 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4014-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  7. OECD due diligence guidance for responsible supply chains of minerals from conflict-affected and high-risk areas. 2nd ed. Paris : OECD, 2013. 118 s. ISBN 978-92-64-18501-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Green business : an A-to-Z guide. Los Angeles : SAGE, 2011. 585 s. The SAGE reference series on green society : toward a sustainable future. ISBN 978-1-4129-9684-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. MCELHANEY, Kellie A. Dobrý biznis : strategická príručka ako zladiť program spoločenskej zodpovednosti so značkou firmy. Bratislava : Eastone Books, 2011. xii, 200 s. Knižná edícia Nadácie Tatra banky. ISBN 978-80-8109-193-3. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 2]
  10. Aktuálne trendy v oblasti environmentálne zodpovedného podnikania. Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta managementu, 2009. 95 s. ISBN 978-80-223-2758-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]