Výsledky vyhľadávania

 1. RICHNÁK, Patrik - BOJKOVÁ, Karolína. Moderná koncepcia priemyselného podniku – zelená logistika. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 12, č. 8, s. 1-7 online. I-18-102-00.
  článok

  článok


 2. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Zodpovedné podnikanie a trvalo udržateľný rozvoj. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 12, č. 8, s. 1-10 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 3. Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. Editors: Lenka Štofová and Petra Szaryszová. 1st ed. Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. 582 s. [29,10 AH]. ISBN 978-1-138-05885-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 4. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo. Recenzenti: Milan Rajňák, Elena Šúbertová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 422 s., [26,94 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-806-5. [Počet ex. : 50, z toho voľných 14, prezenčne 4]

 5. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Trvalo udržateľný rozvoj a zodpovedné podnikanie - ako faktory úspešnosti podniku. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-034-6, s. 83-92 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 6. ŠKORVAGOVÁ, Simona et al. Postoj k zodpovednému podnikaniu firiem v kakaovom priemysle. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 197-208 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. ČIHOVSKÁ, Viera. Sociálne partnerstvá firiem v kontexte zvyšovania kvality života a kreovania občianskej spoločnosti. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 2, s. 165-181. VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok


 8. MACIKOVÁ, Lucia. Udržateľnosť podnikania ako kľúčový aspekt finančného manažmentu podniku v 21. storočí : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2017. 126 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. TARIŠKOVÁ, Natália - SKORKOVÁ, Zuzana. Sustainable development as priority for business. In MMK 2017. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2017 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 8. : 18. - 20. prosince 2017, Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661638. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISBN 978-80-87952-22-1, pp. 292-302 online. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok


 10. ZVARÍKOVÁ, Katarína - SPUCHĽÁKOVÁ, Erika - SOPKOVÁ, Gabriela. International comparison of the relevant variables in the chosen bankruptcy models used in the risk management. - Registrovaný: Web of Science. In Oeconomia Copernicana. - Poland : Nicolaus Copernicus University, 2017. ISSN 2353-1827, 2017, vol. 8, no.1, pp. 143-155 online. APVV-14-084.
  článok

  článok