Výsledky vyhľadávania

 1. MAJERNÍK, Milan et al. Čo je to due diligence a kedy sa s ním podnikateľ môže stretnúť? In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2014. ISSN 1338-5127, 2014, roč. 6, č. 1, s. 92-97. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0190876/1_2014.pdf>
  článok

  článok

 2. MAJERNÍK, Milan et al. Medzinárodná štandardizácia indikátorov pre hodnotenie udržateľnej produkcie a zeleného rastu. In SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-7. október 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3264-8, s. 1-11.
  článok

  článok

 3. MAJERNÍK, Milan. Ekonomické aspekty environmentálno-regulatívnych predpisov a štandardov. In SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-7. október 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3264-8, s. 1-18.
  článok

  článok

 4. MAJERNÍK, Milan et al. Priestorová – odvetvová finančná analýza. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2011. ISSN 1338-5127, 2011, roč. 3, č. 2, s. 214-226. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0182731/2_2011.pdf>
  článok

  článok

 5. HAKULINOVÁ, Alena - MAJERNÍK, Milan - TKÁČ, Michal. Integrovaný manažérsky systém ako nástroj efektívneho riadenia podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2010. ISBN 978-80-225-2966-2, s. 35-44.
  článok

  článok