Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 86  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0036800 xpca^"
 1. MIGROVÁ, Jana - ČVIRIK, Marián. Vnímanie farieb ako prvok usmerňovanie hospodárskej činnosti spotrebiteľov. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2023. ISSN 2453-9988, 2023, roč. 15, č. 1, s. 53-69. VEGA 1/0354/22.
  článok

  článok

 2. PILCH, Ctibor. K niektorým vybraným zmiešaným odchýlkam. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 3, s. 1-11.
  článok

  článok

 3. PILCH, Ctibor. Niektoré emočné odchýlky a racionalita. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 3, s. 1-22.
  článok

  článok

 4. VUČETIĆ, Miljan et al. Financial Literacy and Psychological Disaster Preparedness: Applicability of Approach Based on Fuzzy Functional Dependencies. - Registrovaný: Scopus. In Information Processing & Management : An International Journal. - Oxford : Elsevier. ISSN 0306-4573, 2022, vol. 59, no. 2, pp. 1-12 online. (2022 - Current Contents). VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 5. PILCH, Ctibor. Ukotvenie a tolerancia k riziku – odchýlky od racionality na finančnom trhu. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18., č. 2, s. [1-10] online.
  článok

  článok

 6. FRANCISTI, Ivan. Šťastie ako pojem v ekonómii – a jeho meranie. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 2453-9287, 2021, č. 2, s. 31-32 online.
  článok

  článok

 7. JANKELOVÁ, Nadežda. Racionalita a emócie v rozhodovaní manažéra v kontexte neurobiologických poznatkov. In Kde sa nachádza a kam smeruje veda a výskum na Katedre manažmentu FPM EUBA I.. seminár. Kde sa nachádza a kam smeruje veda a výskum na Katedre manažmentu FPM EUBA I. : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4911-0, s. 12 online. KEGA 0014-EU/21.
  článok

  článok

 8. HULA, Róbert. Možnosti využitia spotrebiteľskej neurovedy v spotrebiteľskom výskume. In MERKÚR 2021. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2021 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4909-7, pp. 69-83 online.
  článok

  článok

 9. PILCH, Ctibor. Risk Tolerance and Anchoring. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 4, s. [1-12] online.
  článok

  článok

 10. WELSH, Dianne H.B. et al. The Importance of Family Emotional Support in the Well Being of Women in Family Enterprises. In IFERA 2020 Annual Conference. IFERA 2020 Proceedings : Generations to Generations Bridging Past and Future in Family Business. - Santander : IFERA, 2020. ISBN 979-12-200-6730-0, p. 93 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.