Výsledky vyhľadávania

  1. EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass. 2-3x ročne. Dostupné na : <http://www.eukepass.com/index.php/2-uncategorised/74-euker> ISSN 1339-2786.
    elektronický časopis

    elektronický časopis