Výsledky vyhľadávania

 1. Finančná gramotnosť Slovákov kríva. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 10, s. 44-45.
  článok

  článok


 2. KUBÁK, Matúš et al. Financial Literacy of Students in Chosen Universities – Research Platform for Regulatory Processes of Educational System in Slovakia. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 1, pp. 175-190.
  článok

  článok


 3. BRAUNER, Roman. Financial literacy as a tool for managers. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 1, s. 72-81.
  článok

  článok


 4. PILCH, Ctibor. Finančná gramotnosť a racionalita. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-8 online.
  článok

  článok


 5. PILCH, Ctibor. Finančná gramotnosť a racionalita – prieskum racionality. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 4, s. 1-27 online.
  článok

  článok


 6. Vzťah mladých k peniazom nezávisí od doby, ale od rodičov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 7. septembra 2017, roč. 27, č. 36, s. 46-49.
  článok

  článok


 7. KLÁSEKOVÁ, Martina - ZÁBORSKÝ, Ján. Aby deti nebankrotovali. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. júla 2017, roč. 27, č. 29-30, s. 60-61.
  článok

  článok


 8. JANÁKOVÁ, Hana - FABOVÁ, Ľudmila. Finančná gramotnosť slovenských vysokoškolákov. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis = International Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2017. ISSN 2336-2561, 2017, č. 2, s. 34-42.
  článok

  článok


 9. Zvyšovanie výnosov zo základných bankových činností narazilo na strop. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 2, s. 14-17.
  článok

  článok


 10. LACEK, Martin. K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Máj - Jún 2017, roč. 4, č. 3, s. 1-9.
  článok

  článok