Výsledky vyhľadávania

 1. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Education - Lifelong Process. In INTED 2018. International Technology, Education and Development Conference. INTED 2018 : Conference Proceedings : 12th International Technology, Education and Development Conference : 5-7 March, 2018, Valencia (Spain) [elektronický zdroj]. - Valencia : IATED Academy, 2018. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079, pp. 8954-8961 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. PORVAZNÍK, Ján - LJUDVIGOVÁ, Ivana - ČAJKOVÁ, Andrea. Holistic Competence of Leadership and Managerial Subjects. - Registrovaný: Web of Science. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB ; Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 2, s. 56-77.
  článok

  článok


 3. BELANOVÁ, Katarína. Sources of Finance for the Innovation Activities of Small and Medium-Sized Enterprises in the Slovak Republic. In Scientific Council of the Higher School of Social and Economic. Management of Innovative Development the Economic Entities : Collective Monograph [elektronický zdroj]. - Przeworsk : NOVA SANDEC, 2018. ISBN 978-83-65196-83-5, pp. 110-126 online [1,06 AH]. VEGA 1/0776/16.
  článok

  článok


 4. NÉMETHOVÁ, Ildikó. Global Leadership for Working in a Global World. In Global Business Practices: Communication, Leadership, Negotiations and Ethics. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10052-8, s. 47-114 [5,08 AH].
  článok

  článok


 5. PAPRSKÁROVÁ, Paulína - SOCHANIČ, Vladislav. Kompetencie manažérov na rôznych úrovniach manažmentu v závislosti so stupňom kontroly. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí] [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-027-8, s. 110-117 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. BOLEK, Vladimír. Incentives leading to education of managers in the field of information-communication technologies. In Journal of Technology and Information Education. - Olomouc : Palacky University Olomouc, 2017. ISSN 1803-537X, 2017, vol. 9, no. 1, pp. 141-155.
  článok

  článok


 7. CHMELÁROVÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Andrea - ŠOLTÉS, Erik. Vývin úrovne trémy u slovenských žiakov a študentov v sekundárnom a terciálnom vzdelávaní. In Media4u Magazine : čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání. - Praha : Ing. Jan Chromý, PhD., 2017. ISSN 1214-9187, 2017, roč. 14, č. 2, s. 1-6. KEGA 022/EU-4/2016.
  článok

  článok


 8. STRADIOTOVÁ, Eva. Computer assisted language learning in education and its impact on language skills. In Journal of Human Dignity and Wellbeing. - Bielsko-Biała Polska : Faculty of Humanities University of Bielsko-Biala Scriptum Publishing Company, 2017. ISSN 2451-3520, 2017, no. 1, pp. 125-135.
  článok

  článok


 9. KOKLES, Mojmír et al. Výskum digitálnej gramotnosti populácie v Slovenskej republike. In Journal of Technology and Information Education. - Olomouc : Palacky University Olomouc, 2017. ISSN 1803-537X, 2017, vol. 9, no. 1, pp. 175-188. VEGA 1/0933/14.
  článok

  článok


 10. PORVAZNÍK, Ján - LJUDVIGOVÁ, Ivana - VYDROVÁ, Janka. The Importance of holistic managerial competence and social maturity in human crisis. - Registrovaný: Scopus. In Polish Journal of Management Studies. - Poland : Czestochowa University of Technology, 2017. ISSN 2081-7452, 2017, vol.15, no.1, pp. 163-173.
  článok

  článok