Výsledky vyhľadávania

  1. TVRDOŇ, Jozef - SLIMÁK, Dušan - TVRDOŇ, Jozef. The spatial development concept of interregional cooperation in the Danub Space "Donauregionen" : the general scheme "Economic structure" : slovak part. Bratislava : The European Union Community Initiave Interreg IIIB, 2007. 43 s.
  2. NÉMETH, Tibor et al. "Donauregionen" - koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru : návrh metodiky spracovania projektu. Bratislava : Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, 2006. 28 s.