Výsledky vyhľadávania

 1. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 174 s. ISBN 978-80-225-4788-8.
  kniha

  kniha

 2. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 144 s. ISBN 978-80-225-4678-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika. Recenzenti: Vincent Jakub, Aneta Bobenič Hintošová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [135 s.]. ISBN 978-80-225-4447-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017)

  elektronická kniha

 4. TÓTH, Endre - PETRŮ, Naděžda. Strategické řízení podniku : studijní texty předmětu. 1. vydání. Praha : EDUCOpress, 2017. 180 s. ISBN 978-80-7408-151-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. MARSINA, Štefan - HAMRANOVÁ, Anna. Perspectives of building project orientation of an organization and its technological support. Reviewers: Branislav Lacko, Anita Romanová. 1st ed. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 135 s. [6,87 AH]. VEGA 1/0933/14. ISBN 978-80-7552-549-9.
 6. BUKOVÁ, Bibiána - BRUMERČÍKOVÁ, Eva - MADLEŇÁK, Radovan. Doprava a elektronické podnikanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 169 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-130-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. FOTR, Jiří et al. Tvorba strategie a strategické plánování : teorie a praxe. Praha : GRADA Publishing, 2012. 381 s. Expert. ISBN 978-80-247-3985-4. [Počet ex. : 6, z toho voľných 0, prezenčne 6]
 8. SUCHÁNEK, Petr. E-commerce : elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Praha : EKOPRESS, 2012. 144 s. ISBN 978-80-86929-84-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. POUR, Jan - MARYŠKA, Miloš - NOVOTNÝ, Ota. Business intelligence v podnikové praxi. Praha : Professional Publishing, 2012. 276 s. ISBN 978-80-7431-065-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 10. YEOH, William. Critical success factors for business intelligence systems : case studies in engineering enterprises. Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2010. xiii, 233 s. ISBN 978-3-639-27870-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]