Výsledky vyhľadávania

 1. LIESKOVSKÝ, Marek. Determinanty fiškálnej stabilizácie vo vybraných skupinách krajín : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2018. 37 s.
  kniha

  kniha

 2. HERCEGH, Ondrej. Hospodárenie mesta Skalica a jeho komparácia s vybranými mestami : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 3. POLAKOVIČ, Patrik. Determinanty rastu vládnych výdavkov vo vybraných krajinách : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠAMAJOVÁ, Eva. Koncept Big dát a jeho využitie vo verejnom sektore : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. HORVÁTH, Peter. Vývoj veľkosti vlády z hľadiska viacerých ukazovateľov v krajinách Vyšehradskej štvorky : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha

 6. PAĽOVÁ, Veronika. Fiškálna politika na národnej a nadnárodnej úrovni v súčasných monetárnych úniách : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. SOPKO, Ján. Využitie automatických stabilizátorov a diskrétnych opatrení v Spojených štátoch amerických : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠTEVOVÁ, Simona. Teórie a názory ekonomických škôl na fiškálnu stabilizačnú politiku : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2018. 53 s.
  kniha

  kniha

 9. REPÁŇ, Branislav. Fiškálna stabilizačná politika krajín Vyšehradskej štvorky po roku 2000 : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha

 10. KLUČARIKOVÁ, Katarína. Stabilizačná politika v Hospodárskej a menovej únii : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2016. 33 s.
  kniha

  kniha