Výsledky vyhľadávania

 1. MAJERSKÁ, Kristína. Právne aspekty rusko-ukrajinských vzťahov a ich ekonomický dopad : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Kálovec. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 2. BARANOVIČOVÁ, Katarína. Zmeny vo fiškálnych pravidlách EÚ po dlhovej kríze eurozóny : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Kálovec. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 3. MERTANOVÁ, Katarína. Úloha finančných tokov z rozvinutého do rozvojového sveta : diplomová práca. Školiteľ: Marek Kálovec. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha

 4. BUKOVČÍKOVÁ, Andrea. Model fiškálnej únie v USA : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Kálovec. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha

 5. SIMIKOVÁ, Henrieta. Štruktúra verejného dlhu vo vybraných krajinách eurozóny : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Kálovec. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha

 6. KÁLOVEC, Marek. Trhový syndikalizmus: Trhový socializmus samosprávneho typu : diplomová práca. Škol. Veronika Piovarčiová. Bratislava, 2009. 71 s.
  kniha

  kniha