Výsledky vyhľadávania

 1. MIKUDOVÁ, Natália. Súčasný vývoj a výzvy ekonomiky Fínska : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 2. LOPATKOVÁ, Kristína. Módny priemysel vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 3. MACKOVÁ, Martina. Súčasný ekonomický vývoj novoindustrializovaných krajín II. vlny (ázijské tigríky - na príklade vybraného štátu) : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 4. ŽÁKOVÁ, Rebeka. Kreatívny priemysel v Rakúsku - aktuálny stav a výzvy : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. RIGÓ, Orsolya. Inovačná politika štátov V4 : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2019. 87 s.
  kniha

  kniha

 6. RAJČOKOVÁ, Nikola. Ekonomický a politický vývoj Lotyšska po vstupe do EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠEVČÍK, Martin. Kultúrne a kreatívne odvetvia v Japonsku : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 8. VASEKOVÁ, Kristína. Kreatívne klastre ako nástroj regionálneho rozvoja vo vybraných štátoch EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2019. 82 s.
  kniha

  kniha

 9. HORVÁTHOVÁ, Lujza. Kultúrny a kreatívny priemysel ako faktor rozvoja pobaltských štátov : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 10. GUČKOVÁ, Daniela. Porovnanie nemeckého a japonského hospodárskeho zázraku v povojnovom období : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha