Výsledky vyhľadávania

 1. BEKEOVÁ, Kristína. Luxusný priemysel vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 2. ČERŇANSKÁ, Paula. Postavenie keiretsu v ekonomike Japonska a perspektívy ich budúceho vývoja : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 3. GABLÍK, Oskar. Súčasné ekonomické problémy Japonska : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 4. MITRENGOVÁ, Lucia Michaela. Súčasné ekonomické výzvy novoindustrializovaných krajín II. vlny na príklade Malajzie : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 5. PUKÁČOVÁ, Stanislava. Súčasné výzvy ekonomiky Islandu : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 6. OTRUBOVÁ, Lenka. Súčasné výzvy ekonomiky Nórska : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 7. ANTOŠOVÁ, Simona. Rozvoj a podpora inovatívnych start-upov vo vybraných krajinách Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha

 8. MIKULÁKOVÁ, Petra. Inteligentné mestá a doprava - príklady z vybraných krajín Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2020. 100 s.
  kniha

  kniha

 9. RAJČOKOVÁ, Nikola. Ekonomický a politický vývoj Lotyšska po vstupe do EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 10. LOPATKOVÁ, Kristína. Módny priemysel vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha