Výsledky vyhľadávania

  1. KUPCOVÁ, Naďa. Finančná analýza na podklade individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS/IAS : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2013. 70 s.
    kniha

    kniha

  2. KUPCOVÁ, Naďa. Analýza čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Grznár. Bratislava, 2011. 42 s.
    kniha

    kniha