Výsledky vyhľadávania

 1. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2018. Bratislava : Slovak Business Agency, 2019. 145 s.
  kniha

  kniha

 2. PISÁR, Peter et al. Regionálne inovácie v Európskej únii a na Slovensku. Recenzenti: Mária Uramová, Štefan Rehák, Miroslav Šipikal. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2019. 249 s. Studia oeconomica, 63. VEGA 1/1009/16. ISBN 978-80-557-1606-0.
  kniha

  kniha

 3. Beyond Proficiency : Using Log Files to Understand Respondent Behaviour in the Survey of Adult Skills. 2019 ; Paris : OECD. 101 s. OECD Skills Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/beyond-proficiency_0b1414ed-en> ISBN 978-92-64-59082-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. PÉTIOVÁ, Marianna. Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu žiakov základných a stredných škôl. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 71 s. ISBN 978-80-89965-15-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. TEREK, Milan. Dotazníkové prieskumy a analýzy získaných dát. Recenzenti: Gejza Wimmer, Rudolf Palenčár, Mária Sakalášová. 1. vydanie. [Košice] : Equilibria, 2019. 200 s. ISBN 978-80-8143-247-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. OECD Economic Surveys: Lithuania 2018 : July 2018. Volume 2018/17. Paris : OECD, 2018. 150 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-lithuania-2018_eco_surveys-ltu-2018-en> ISBN 978-92-64-30219-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. PÉTIOVÁ, Marianna. Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018. 47 s. ISBN 978-80-89965-08-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. RYBÁŘ, Marek et al. Po stopách politického zemětřesení : parlamentní volby na Slovensku v roce 2016. Recenzoval: Juraj Marušiak. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) : Masarykova univerzita v Brně, 2017. 183 s. Politologická řada, Svazek č. 64. ISBN 978-80-7325-444-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. MARÁKOVÁ, Vanda - ŠIMOČKOVÁ, Ivana. Integrovaná marketingová komunikácia ako predpoklad formovania pozitívneho imidžu štátu v cestovnom ruchu. Recenzenti: Anna Križanová, Jaroslav Ďaďo. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2015. 209 s. Studia oeconomica, 51. ISBN 978-80-557-1066-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. Správa o kontrole prijatia následných opatrení na základe osobitných správ Európskeho dvora audítorov za rok 2012 : osobitná správa č. 19/2013 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2014. 41 s. ISBN 978-92-9241-627-0. ISSN 1831-0931. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]