Výsledky vyhľadávania

  1. PISA 2015 Results : Student's Well-Being. Volume III. Paris : OECD, 2017. 525 s. PISA. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-iii_9789264273856-en> ISBN 978-92-64-27381-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. PISA 2015 Results : Collaborative Problem Solving. Volume V. Paris : OECD, 2017. 305 s. PISA. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-v_9789264285521-en> ISBN 978-92-64-28550-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. SHEWBRIDGE, Claire. Lithuania 2016. Paris : OECD, 2016. 151 s. OECD reviews of school resources. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-school-resources-lithuania-2016_9789264252547-en> ISBN 978-92-64-25253-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Getting skills right: Assessing and anticipating changing skill needs. Paris : OECD, 2016. 93 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-assessing-and-anticipating-changing-skill-needs_9789264252073-en> ISBN 978-92-64-25206-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. PISA 2015 results : policies and practices for successful schools. Volume II. Paris : OECD, 2016. 467 s. PISA. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-ii_9789264267510-en> ISBN 978-92-64-26749-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. PISA 2015 results : excellence and equity in education. Volume I. Paris : OECD, 2016. 489 s. PISA. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i_9789264266490-en> ISBN 978-92-64-26732-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. WHEELAN, Susan A. Creating effective teams : a guide for members and leaders. 5th ed. Los Angeles : SAGE, 2015. 155 s. ISBN 978-1-4833-4612-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 5. rozšíř. a dopln. vyd. Praha : Management Press/Albatros Media, 2015. 399 s. ISBN 978-80-7261-288-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

  9. SOJKA, Ladislav. Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. Recenzenti: Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. Prešov : Bookman, 2015. 279 s. KEGA 042 PU-4/2014. ISBN 978-80-8165-098-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  10. The ABC of gender equality in education : aptitude, behaviour, confidence. Paris : OECD, 2015. 177 s. Programme for international student assessment. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-abc-of-gender-equality-in-education_9789264229945-en> ISBN 978-92-64-23002-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]