Výsledky vyhľadávania

  1. PÁSZTOROVÁ, Janka - ŠTEPANAY, Andrej. Podnikateľské prostredie Japonska. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2014 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3930-2, s. 159-166 CD-ROM.
    článok

    článok