Výsledky vyhľadávania

  1. KRÁLIKOVÁ, Kristína - SURMA, Liudmila. E-government as One of the Guarantees of Public Procurement Legitimacy. In Počı́tačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy. medzinárodná vedecká konferencia. Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy : zbornı́k prı́spevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Brno : MSD, 2019. ISBN 978-80-7392-333-4, s. 115-126.
    článok

    článok