Výsledky vyhľadávania

 1. POBUDOVÁ, Daniela. Fiškálna kapacita - je potrebná alebo zbytočná? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok

 2. ČERNĚNKO, Tomáš - FERČÍKOVÁ, Veronika. Slovakia. In Regionalisation trends in European countries 2007-2015 : a study by members of the Group of independent experts of the Europen charter of local self-government. - Štrasburg : Congress of local and regional authorities, 2016, p. 186-192 online.
  článok

  článok

 3. BRINDZOVÁ, Zuzana. The Legal rules governing of the budgetary process in Slovak Republic. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4201-2, s. 24-33 CD-ROM. VEGA 1/0838/14.
  článok

  článok

 4. KÁČER, Marek - ALEXY, Martin. Modelling of the default of cities in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X, s. 484-491 CD-ROM. VEGA 1/0838/14.
  článok

  článok

 5. PÉLIOVÁ, Jana. Manažment verejných financií : elektronické skriptá. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Ľuboš Kuchta. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [526 s., 10,47]. ISBN 978-80-225-4148-0. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. ALEXY, Martin. Financial health of cities in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4218-0, s. 111-117. VEGA 1/0838/14.
  článok

  článok

 7. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Fungovanie rozpočtových a fiškálnych rád vo vybraných krajinách OECD. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 1339-2387, marec 2014, roč. 2, č. 1, s. 14-28 online. VEGA 1/0838/14. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0185175/1_vydanie_marec_2014.pdf>
  článok

  článok

 8. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Koncepcia fiškálnych a rozpočtových rád vo vybraných krajinách sveta. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2014. ISSN 1339-5416, 2014, č. 4, s. 1-10 online. VEGA 1/0838/14. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 9. BRINDZOVÁ, Zuzana. Vplyv fiškálnych rád na konsolidáciu verejných financií vo vybraných krajinách. In Financie a riziko 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko 2014 : zborník príspevkov zo XVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovensko : časť 2. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3992-0, s. 50-59 CD-ROM. VEGA 1/0838/14.
  článok

  článok

 10. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Podstata a vyčíslenie daňových výdavkov v rozpočte verejnej správy. In Spravodajca vo verejnej správe : odborný mesačník účtovných, daňových a mzdových aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1336-9377, 6. decembra 2013, č. 12, s. 1-3.
  článok

  článok