Výsledky vyhľadávania

 1. PELLEGRINI, Peter. Autonómne vozidlá a kybernetická bezpečnosť. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Február-marec, s. 46-47.
  článok

  článok

 2. POLIAK, Miloš et al. Public transport integration. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 2, pp. 127-132. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=62925106915>
  článok

  článok

 3. BENEŠOVÁ, Silvie - BRADÁČOVÁ, Isabela. Integrovaný záchranný systém a osoby se zdravotním postižením. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of security engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2015. ISSN 1336-0019, 2015, roč. 14, č. 2, s. 39-42.
  článok

  článok

 4. HUDEC, Marián. Inteligentný dopravný systém. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, apríl 2013, roč. 7, č. 4, s. 34-35.
  článok

  článok

 5. ŠEBEJOVÁ, Katarína - MORHÁČOVÁ, Jana. Žolík verejnej dopravy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 9. augusta 2012, roč. 22, č. 31, s. 13-15.
  článok

  článok

 6. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Procesný prístup v riadení dopravného podniku. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2012. ISSN 1337-0839, 2012, roč. 6, č. 1, s. 32-36.
  článok

  článok

 7. KNUTELSKÁ, Marta. Informačné technológie v európskom dopravnom priestore. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '12 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 10. - 11. október 2012. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2012]. ISSN 1336-5878, s. 334-339.
  článok

  článok