Výsledky vyhľadávania

 1. HUDCOVSKÝ, Martin. Cenový vývoj. In Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2015 a výhľad do roku 2017. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. ISBN 978-80-7144-261-5, s. 57-67 [0,56 AH].
  článok

  článok

 2. HUDCOVSKÝ, Martin - HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Vybrané otázky vývoja zamestnanosti. In Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2015 a výhľad do roku 2017. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. ISBN 978-80-7144-261-5, s. 85-101 [0,26 AH].
  článok

  článok

 3. HUDCOVSKÝ, Martin. Vplyv štruktúrnej zmeny na zamestnanosť v SR. In Economic policy in the European Union member countries. International scientific conference. Economic policy in the European Union member countries : Conference proceedings of the 13th International scientific conference, september 2-4, 2015, Karolinka, Czech Republic. - Ostrava : Faculty of Economics, VSB - Technical University of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3796-3, pp. 208-218 online. VEGA 2/0070/15.
  článok

  článok

 4. HUDCOVSKÝ, Martin. Cenový vývoj. In Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2014 a výhľad do roku 2016. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-241-7, s. 53-61 [0,48 AH].
  článok

  článok