Výsledky vyhľadávania

 1. KÚDELOVÁ, Nora. Význam priamych zahraničných investícii na zamestnávanie cudzincov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 2. PANÁK, Richard. Blockchain a jeho využitie vo verejnom sektore : diplomová práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. VALTER, Patrik. Odhad determinantov NAIRU v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2020. 99 s.
  kniha

  kniha

 4. KRAJČIOVÁ, Alexandra. Regionálny aspekt tabuľkových miezd na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. MARTIŠKA, Peter. Rozšírenie Mincerovej rovnice v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2020. 89 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠIMONOVÁ, Kristína. Zvyšovanie miezd na Slovensku: príležitosti a riziká : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 7. ONDREJKA, Šimon. Formálna prekvalifikácia a podkvalifikácia pracujúcich v SR : diplomová práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 8. NÔTOVÁ, Nikoleta. Potreba vzdelania pre súčasný a budúci trh práce na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 9. ČOPANOVÁ, Kristína. Vzťah úspor a investícií v nových členských krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha

 10. BALÁŽOVÁ, Pavlína. Kvalifikačný nesúlad pracovnej sily na slovenskom trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha