Výsledky vyhľadávania

 1. CIAIAN, Pavel - POKRIVČÁK, Ján - LANČARIČ, Drahoslav. Neučiace sa Slovensko. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 11. mája 2017, roč. 27, č. 19, s. 25-27.
  článok

  článok

 2. COLE, David - SPIŠIAKOVÁ, Mária. Writing to be Read. In Universitas Comeniana Philologica LXXVI : lingua academica 5. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4362-6, s. 43-52.
  článok

  článok

 3. PAVLÁT, Vladislav. [Nenechajte sa oklamať praktikami predátorských žurnálov na štúdium]. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 4, s. 1-3. Recenzia na: Predátorské časopisy ve Scopusu. / Macháček, V. ; Srholec, M. - Praha : Národohospodársky ústav, AV ČR, 2016. - ISBN 978-80-7344-389-4.
  článok

  článok