Výsledky vyhľadávania

 1. BAČOVÁ, Monika. Platobné karty - prostriedok bezhotovostného platobného styku. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4501-3, s. 5-14 CD-ROM. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. PONECOVÁ, Gabriela. Platby v reálnom čase - koniec čakania? In Podnikové financie vo vede a praxi 2018 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4556-3, s. 86-95. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 3. VÁLEK, Juraj. Uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri úhrade faktúr bezhotovostným spôsobom v roku 2015. In DPH aktuálne : dvojtýždenník aktualít, komentárov, otázok a odpovedí pre platiteľov DPH. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1336-5355, 13. marec 2015, roč. 11, č. 5, s. 2-3.
  článok

  článok

 4. PAKŠIOVÁ, Renáta. Účtovanie platieb kreditnou kartou v mene euro v sústave podvojného účtovníctva. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, 2014. ISSN 1336-5207, 31. október 2014, roč. 11, č. 21, s. 3-4.
  článok

  článok

 5. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. SEPA - jednotná oblasť platieb v eurách. In Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe. Vedecká konferencia. Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe : zborník príspevkov z vedeckej konferencie k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava 20.5.2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4011-7, s. 32-34.
  článok

  článok

 6. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Právna úprava platobnej inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí ako dohliadaných subjektov finančného trhu. In Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-125-7, s. 96-105 [1 AH].
  článok

  článok

 7. JANČÍKOVÁ, Eva. Inovations in banking. In Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2014. medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2014 : medzinárodná vedecká konferencia, 12. decembra 2014, Bratislava. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2014. ISBN 978-80-89453-06-1, s. 27-35 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Daňovník má viac možností ako zaplatiť daň. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2013. ISSN 1338-4740, 21.3.2013, [s. 1], [1 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.mup.sk/33/danovnik-ma-viac-moznosti-ako-zaplatit-dan-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_HX8A0hbXDeE/?query=da%F2ovn%EDk+m%E1+viac+mo%BEnost%ED+ako+zaplati%BB+da%F2&serp=1&PHPSESSID=9351476ce1d7f0d33e25f86a3f0702ed>
  článok

  článok

 9. JANČÍKOVÁ, Eva. Medzinárodné obchodné financovanie. Recenzovali: Ľudmila Lipková, Víťazoslav Balhar, Milan Ralbovský. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 287 s. [15,99 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-00-3. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 10. MARKOVIČ, Peter - TÓTHOVÁ, Alena - KUBRANOVÁ, Magdaléna. Finančný manažment na prahu 21. storočia. Recenzenti Elena Fetisovová, Zuzana Juhászová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 267 s. [18,47 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/noF8cv7b5V> ISBN 978-80-225-3721-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 3]