Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 24  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0053828 xpca^"
 1. HARGAŠ, Marek - SEDLÁK, Miroslav - DUGAS, Jaroslav. Základy manažmentu inovácií. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Košice : OZ Gamajun, 2022. 180 s. [9 AH]. ISBN 978-80-973219-9-4.
 2. PRVÁKOVÁ, Miroslava. Uplatnenie mechanizmu otvorenej inovácie a vplyv vybraných ukazovateľov firemnej kultúry v podniku. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 1, s. 44-53 online.
  článok

  článok

 3. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Barriers and Drivers of the Eco-innovation Development in Markets of Imperfect Competition: The Case of Slovakia. In Východiská pre posudzovanie difúzie a dôsledkov zelených inovácií na trhoch nedokonalej konkurencie : zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-081-0, s. 32-40 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 4. BRUOTHOVÁ, Michaela. Charakter inovačnej aktivity podnikov v Slovenskej republike. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 116 online.
  článok

  článok

 5. JANČOVIČOVÁ, Monika. Možnosti znižovania inovačných bariér v malých a stredných podnikoch. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 464-470 CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok

 6. HUDEC, Martin - DONOVALOVÁ, Alena. The Magnitude of innovative trends on the framework of their practical convergence implications. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.9.2016 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4296-8, s. 36-51 CD-ROM. I-16-106-00.
  článok

  článok

 7. HRUŠOVSKÁ, Dana - MATUŠOVIČ, Martin. Social innovation in business. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 3rd international scientific conference : october 22 - 23, 2015, Košice, Slovak Republic. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4163-3, s. 63-70 CD ROM. VEGA 1/0546/15 (50 %), VEGA 1/0784/15 (50 %).
  článok

  článok

 8. MESÁROŠ, Peter - ČARNICKÝ, Štefan - MANDIČÁK, Tomáš. Key factors and barriers of Business intelligence implementation. In US-China Law Review. - Libertyville, USA : David Publishing Company, 2015. ISSN 1930-2061, july 2015, vol. 12, no. 7, pp. 220-231 online.
  článok

  článok

 9. SZÜDI, Gábor. Barriers in the way of social innovation: Lessons from the Slovak Republic. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2015. ISSN 2453-6148, 2015, roč. 1, č. 1, s. 70-77 online.
  článok

  článok

 10. BARTALOSOVÁ, Erika. Rating of Innovation Performance and Competitiveness of the Visegrad Four in Comparison with the EU Member States. - Registrovaný: Web of Science. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4218-0, s. 48-58. VEGA 1/0277/14.
  článok

  článok