Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František. Sedemdesiat rokov temnej histórie CIA (2). In Slovo - online verzia. - Bratislava : Klub Nového slova, 2017. ISSN 1336-2984, 12.10.2017, s. [1-6] online.
  článok

  článok

 2. ŠKVRNDA, František. Sedemdesiat rokov temnej histórie CIA (1). In Slovo - online verzia. - Bratislava : Klub Nového slova, 2017. ISSN 1336-2984, 10.10.2017, s. [1-5] online.
  článok

  článok

 3. GODA, Samuel. Human dimension and security sector reform in Slovakia: mission (in)complete? In Human security and security sector reform in Eastern Europe : study. - Kiev : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. ISBN 978-617-7157-45-7, pp. 56-62 online.
  článok

  článok

 4. ŠKVRNDA, František. Súmrak tajných služieb. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2016. ISSN 1336-0256, apríl 2016, roč. 16, č. 4, s. 20-23.
  článok

  článok

 5. BOROŠOVÁ, Lucia. Organizovaný zločin ako bezpečnostná hrozba v regióne Severného Kaukazu v kontexte vnútornej bezpečnosti Ruskej federácie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 50-55 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ŠKVRNDA, František. Protirečivosť utvárania a pôsobenia bezpečnostnej elity. In Dvadsaťpäť rokov sociologickej rozmanitosti. medzinárodná vedecká konferencia. Dvadsaťpäť rokov sociologickej rozmanitosti : siedme slovensko-české sociologické dni. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-223-4146-2, s. 98-116. VEGA 1/064/14.
  článok

  článok

 7. ŠKVRNDA, František. O vybraných medzinárodno-bezpečnostných aspektoch ukrajinskej krízy v historicko-sociologickom kontexte. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2015. ISSN 1336-1562, 2015, roč. 13, č. 1, s. 30-52.
  článok

  článok

 8. STIERANKA, Jozef et al. Kriminálna polícia II : spravodajské služby. In Policajná teória a prax : časopis Akadémie PZ v Bratislave. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2015. ISSN 1335-1370, 2015, roč. 23, č. 1, s. [143-150].
  článok

  článok

 9. ŠKVRNDA, František. O teoretických východiskách chápania vojenskej elity SR a rámci jej skúmania. In Slovensko 10 rokov v Európskej únii. výročná konferencia. Slovensko 10 rokov v Európskej únii : zborník z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV: Bratislava, 25.– 26. apríla 2014. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2015. ISBN 978-80-85447-24-8, s. 48-66.
  článok

  článok

 10. GALANSKÁ, Nina - KIŠŠOVÁ, Lenka. Critical analysis of the restrictiveness of the immigration and citizenship policies. In Cross-border migration and its implications for the Central european area. - Bratislava : The Institute for sociology of the Slovak academy of sciences, 2015. ISBN 978-80-85544-88-6, s. 51-69.
  článok

  článok