Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 7  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0055351 xkni^"
 1. Strengthening Active Labour Market Policies in Italy. Paris : OECD, 2019. 185 s. Connecting People with Jobs. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/strengthening-active-labour-market-policies-in-italy_160a3c28-en> ISBN 978-92-64-72118-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Policy Responses to New Forms of Work. Paris : OECD, 2019. 96 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/policy-responses-to-new-forms-of-work_0763f1b7-en> ISBN 978-92-64-46181-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Zákony III/2019 - časť A : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej k 1.1.2019 : zákonník práce - BOZP : pedagogický zamestnanci : kolektívne vyjednávanie : ochrana osobných údajov : služby zamestnanosti : autorský zákon : inšpekcia práce. Žilina : Poradca, 2019. 496 s. ISBN 978-80-8162-052-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Zákony III/2018 - časť A : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej : zákonník práce : autorský zákon : zákon o pedagogických zamestnancoch : zákon o kolektívnom vyjednávaní : zákon o ochrane osobných údajov : zákon o BOZP : zákon o službách zamestnanosti : zákon o minimálnej mzde. Žilina : Poradca, 2018. 432 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. : konfereční sborník vědeckých prací, Uhreské Hradište 2018. Editori: Janka Bursová, Michal Hanák. 1. vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2018. online 175 s. ISBN 978-80-906993-0-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. SUROVÝ, Martin. Povinnosti zamestnávateľa : bez chýb, pokút a penále : nemocenské poistenie : dôchodkové poistenie : sociálne poistenie : zdravotné poistenie : daň z príjmov zo závislej činnosti : mzdová kalkulačka : zákonník práce. Žilina : Poradca, 2015. 31 s. ISBN 978-80-8162-014-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. Conecting people with jobs : activation policies in the United Kingdom. Paris : OECD, 2014. 244 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/connecting-people-with-jobs_9789264217188-en> ISBN 978-92-64-21712-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]