Výsledky vyhľadávania

  1. ČIDEROVÁ, Denisa et al. Alternatívy vývoja európskej integrácie. Časť 2. Recenzenti: Víťazoslav Balhar, Lenka Šprochová. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 309 s. [23,77 AH]. VEGA 1/1057/12, KEGA 002EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4213-5. [Počet ex. : 30, z toho voľných 19, prezenčne 4]
  2. FURDOVÁ, Lucia - ŠPROCHOVÁ, Lenka - ABDOVÁ, Mariam. Environmentálny rozmer stratégií firiem ako prvok rastu konkurencieschopnosti v Európskej únii (v podmienkach SR) : správa o riešení projektu mladých vedeckých pracovníkov I-14-109-00 : doba riešenia 2014. Oponenti: Boris Baumgartner, Ľubomír Nebeský. 1. vyd. Bratislava, 2014. 13 s. I-14-109-00.