Výsledky vyhľadávania

 1. ZELEZNÍK, Juraj. [Rozpočtová teória, politika a prax]. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2012. ISSN 1336-9105, 2012, roč. 7, č. 3, s. 24-25. Recenzia na: Rozpočtová teória, politika a prax / Kornélia Beličková a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-335-8. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.spektrum.caesar.sk/?download=casopis%2003-2012.pdf>
  článok

  článok

 2. HONTYOVÁ, Kajetána - BEŇUŠ, Ondrej. Regionálne disparity v Európskej únii. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2012. ISSN 1337-4990, 2012, roč. 6, č. 2, s. 13-22.
  článok

  článok

 3. HONTYOVÁ, Kajetána - BARTÁNUSOVÁ, Milada. Vybrané aspekty slovenského pracovného trhu. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2012. ISSN 1337-4990, 2012, roč. 6, č. 1, s. 13-21.
  článok

  článok

 4. HONTYOVÁ, Kajetána. [This time is different]. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania, 2011. ISSN 1337-4990, 2011, roč. 5, č. 1, s. 160-163. Recenzia na: This time is different : eigh centuries of financial folly / Carmen M Reinhart ; Kenneth S. Rogoff. - Princenton and Oxford, 2009. - ISBN 978-5-904946-02-9.
  článok

  článok

 5. HONTYOVÁ, Kajetána - BEŇUŠ, Ondrej. Malé a stredné podnikanie v slovenských a európskych štruktúrach. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2011. ISSN 1337-4990, 2011, roč. 5, č. 2, s. 104-115.
  článok

  článok

 6. KORAUŠ, Antonín. Bankopoisťovníctvo - nový trend pre banky a poisťovne. In Alternatívne prístupy a faktory financovania verejného sektora. Medzinárodná vedecká konferencia. Alternatívne prístupy a faktory financovania verejného sektora : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava - 29. novembra 2001. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2001. ISBN 80-225-1631-7, s. 451-457.
  článok

  článok